Dr. Tomka Ferenc
Nyomtatásban megjelent írásai


1969

Az Egyház mindig elkésett? Áttekintés az Egyház szociális tanításának történetéről", Teológia 1969/1, 10-23.

„Hatalmi Egyház vagy kegyelmi Egyház?" Teológia 1969/3, 139-145.

1970

„Szentségek vagy mágikus ceremóniák? (Szentségtan a zsinat után)" Teológia 1970/1, 27-33.

Modernség vagy modernkedés (Szélsőségek és középút)", Teológia 1970/2, 71-77.

Búcsú a "főtisztelendőtől" (A pap helye az Egyházban a zsinat után)", Vigília 1970/9, 71-77.

„Ehe und Familienbildung in Ungarn" (Elhangzott 1970. IX. 27-29-i FEECA konferencián St. Pöltenben); Megjelent a Konferencia kiadványában, rövidítve a Diakonia/der Seelsorger 1972/6, 413-414.

Rövidebb írások - Teológia 1970/3, 175-176; Teológia 1970/4, 247.

„'Élettel viaskodók' és elméleti emberek", Teológia 1970/4

1971

„Pasztorális lelkiismeretvizsgálat (A zsinat szemlélete a lelkipásztorkodásról)"Teológia 1971/1, 21-28.

„Gondolatok a házasság felbonthatatlanságáról (A. Zirkel fordítása némi átdolgozással)" Teológia 1971/2, 125-129.

„Gondolatok az egyházi jog megújításáról" Teológia 1971/3, 171-175.

„Jel vagy rejt-jel? (Liturgikus szemlélet a zsinat után)" Teológia 1971/4, 235-243.

„Isten jele a világban (A zsinati egyházkép ismertetése)" Szolgálat 1971/10, 17-25.

Fordítások: Teológia 1971/1, 52-55; Teológia 1971/4, 260-261.

Teológiai lelkipásztori jegyzetek: Teológia 1971/2, 130., 131-132., 134; Teológia 1971/3, 198-200. Teológia 1971/4, 269-270.

1972

A kereszténység legfőbb kérdései (Bevezetés a keresztény hit alapjaiba)", in Lengyel A. (szerk): Házasság előtt, Bp. 1972, 76-99.

„Család, válás, magányos élet (Szociológiai lelkipásztori elemzés)"Vigília 1972/3, 159-164.

„Lelkipásztorkodás a mai világban (Pasztorálszociológiai gondolatok)" (Elhangzott: Vatikáni Rádió 1972. IV. 14-én) Teológia 1972/3, 198-200.

Az Egyház és a korszerűség (Egyház-szociológiai problémák és kilátások)"(Elhangzott: Vatikáni Rádió 1972. IV. 7-én)

„Az Egyházban lévő változásokról" Vigília 1972/8, 505-510.

„Szeretetközösségek és kereszténység (Közösséglélektani vázlat)" Szolgálat 1972/16, 10-18.

Teológiai lelkipásztori jegyzetek: Teológia 1972/1, 56., 65-66; 1972/2, 133; 1972/3, 199; 1972/4, 260.

„Beszélgetés Bernhard Häringgel", Teológia 1972/3 128-130.

„Hippik - Jézus-mozgalom, keresztény nevelés", Teológia 1972/2

1973

Teológiai lelkipásztori jegyzetek: Teológia 1973/3, 194; 1973/4, 257-259.

„Diakónus képzés a római egyházmegyében", Teológia 1973/3

A bűnösök Egyháza", Teológia 1973/4

1974

A "korszerű Egyház" teológiája - (A teológia pasztorális meghatározása és helye a teológiában a zsinat után)", Teológia 1974/2, 88-92.

1975

A keresztény hit legfőbb kérdései (Összefoglalás a keresztény hitről keresők és keresztények számára), Bécs (OMC) 1975. Először az "Útravaló" c. kötetben, majd önálló kötetben 4 kiadásban

„Szentségszemléletünk a Zsinat után", Teológiai évkönyv Bp. 1975, 220-242.

„Római rendelkezés a szentségkiszolgáltatásról - Az Ordo Initiationis Christianae Adultorum ismertetése", Teológia 1975/1, 13-19.

Az új liturgia lehetőségeiről", Teológia 1975/3, 172-175.

„Arról ismerjenek meg benneteket" (A megtérés szociológiája és lélektana), Teológia 1975/3, 184-186.

1976

„Az Egyház folytonos megújulása és a tudásszociológia" Vigília 1976/5, 289-294.

A szentségek az érdeklődés középpontjában" (Elhangzott: 1976. januárban a Teológiai Tanárok Konferenciáján), Vigília 1976/9, 577-585.

„Ki kell halnia a papságnak?", Teológia 1976/2, 127-128.

„A lelkipásztori kérdések iránti nyitott szemináriumi rendszer...", Teológia 1976/ 3

1977

„Egyházi kisközösségek (Szennay A., Tomka F.)", Teológia 1977/2, 118-123.

„A "zsinati folyamat"", Teológia 1977/2

„Közös ima, közösségi elmélkedés (Az imára nevelés pedagógiája)", Teológia 1977/4, 241-247.

1978

„A szentkenet és a közösség", Teológia 1978/1

„Kleine Gemeinschaften in der Kirche (Szennay A., Tomka F.)" Diakonia 1978/1, 41-47.

„Urbanizáció, vallás, egyház (Szociológiai elemzés)"Vigília 1978/2, 73-85.

Az Istenről való tanúságtétel "módszere" és Jézus", Teológia 1978/3, 186-191.

„A csecsemőkeresztség az Egyház életében", Vigília 1978/12, 820-827.

„Szentírás és lelkivezetés", Szolgálat 1978/39, 33-40.

1979

Hittankönyv a 13-14 évesek számára (A Magyar Kat. Püspöki Kar országos hittankönyv-pályázatán I.díjat nyert pályázat A 13-14 évesek könyve)

„Az öregkor szociológiája és a lelkipásztorkodás", Teológia 1979/1, 55-62.

„Evangelizáció és keresztségi katekézis", Teológia 1979/2, 102-106.

„A Krisztusról való tanúságtétel lelkülete" (Cikksorozat 7 folytatásban: Új Ember VII. 8., VII. 19., VIII. 13., IX. 16., X. 14., XI. 4., XII. 6.)

„Evangelizáció és keresztségi katekézis", Teológia 1979/2

1980

Hitről való beszélgetés, keresztségi beszélgetés", Teológia 1980/1, 50-52.

Gyakorlati Teológia (Lelkipásztorkodástani jegyzet, I. kötet), KatolikusTeológiai Főiskolai Jegyzetek, Bp. 1980. 252 oldal

1981

„Örömhír és evangelizáció (Az evangelizáció meghatározása, története, útjai)", Vigília 1981/1, 9-15.

„Izgalmas lehet-e a krisztusi élet?", Teológia 1981/1

„A társadalom szerkezete és a lelkipásztorkodás (A magyar társadalom struktúrájának elemzése - munkásság, parasztság, értelmiség helyzete és a lelkipásztorkodás)", Teológia 1981/3

„A keresztény család életereje (A katolikus családfelmérések szociológiai elemzése)", Vigília 1981/4

„Családszociológiai és családi lelkipásztorkodás (A szociológia a családi élet fázisairól, a családtípusokról és a családi lelkipásztorkodásról)", Teológiai Évkönyv 1981, Bp. 297-313.

„Evangelizáció a társadalom peremén", Vigília 1981/6, 674-680.

„Az örömről (a Vigília körkérdése)", Vigília 1981/12, 929.

1982

„A család mai helyzete és a keresztény küldetés (Családszociológiai áttekintés)", Vigília 1982, 410-417

„A magyar papság létszáma", Teológia 1982/1

„A papság létszámának süllyedése", Teológia 1982/2

„A prédikáció felmérés tanulságai", Teológia 1982/2

„Hogyan jön létre a közösség", Teológia 1982/3

„A krisztusi közösség teológiája", Vigília 1982/5, 330-333.

Az evangelizáció (Gyakorlati Teológia II. - Lekipásztorkodástani jegyzet, II. kötet)
KatolikusTeológiai Főiskolai Jegyzetek, Bp. 1982. 300 oldal

1984

„Plébánia - missziósközösség (A Zsinat és az új Kódex a plébániai lelkipásztorkodás megújulásáról)", Teológia 1984/1, 12-18,

„Az új kódex és a gyónás", Teológia 1984/3, 61-64.

1985

„Ünnepélyes keresztelés a közösség bekapcsolásával", Teológia 24-27

Egyházi előírások - a keresztséggel és bérmálással kapcsolatban", Teológia 58-62

„A közösség - a hit átadásának helye (s ennek lélektani gyökerei)", Vigília 1985/6, 454-460.

„La proposta "esigente" dell'Amore (su un catechismo nuovo in Ungheria)", Gen's - Rivista di vita ecclesiale (Roma) 1985/7, 5-8.

1986

„Szempontok a "Nagykorúság Krisztusban" c. hittankönyv használatához", Teológia, 128-131

„A közösség papja és munkatársai a közösséglélektan szempontjából", Teológia, 149-152

„Chiara Lubich és a Fokolare lelkiség", Vigília 1986/7, 518-20.

1987

„A magyarországi kisközösségek tíz éve", Teológia, 43-48

1988

A katolikus felnőttképzés Magyarországon", Teológia 162-171

Hívők, nemhívők, nem-gyakorlók arányai hazánkban", Teológia 57-59

Öt tézis a hazai katolikus felnőttképzésről", Teológia, 250-252

1989

„Szekták - New Age - ifjúság – egyház", Teológia 42-46

1990

„A magyar lelkipásztorkodás megújulásáról", Teológia, 157-161

1991

„II. János Pál teológiája", Vigília 1991/8, 564-570.

„Den Menschen ein Zuhause geben I.", Das Prisma (Beiträge für Pastoral und Theologie) 1991/1, 25-29.

1992

„A magyar egyház és a lelkipásztori terv", Teológia 1992/181-188

„Den Menschen ein Zuhause geben II.", Das Prisma (Beiträge für Pastoral und Theologie) 1992/2, 17-22.

„A diakonátus helyzete Magyarországon", Vigília 1992/7, 502-507.

„Hogyan tovább, magyar egyház? (kerekasztal beszélgetés)", Vigília 1992/8, 562.

1993

„Új egyházkép, új szentségszemlélet", Teológia 1993/183-185

„A pluralizmus kihívása és a magyar katolikus egyház", Vigília 1993/1, 28-31.

Mikor köthető egyházi házasság?", Távlatok 1993/1, 64-69.

1994

„Szentségkiszolgáltatás felnőtteknek", Teológia 1994/56-61

„A szentmise a lelkipásztorkodásban", Teológia 1994/116-121

Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek, világi hitoktatóknak”, Távlatok 1994/1, 77-82.

A felnőttek keresztelése", Vigília 1994/,6 429-435.

„Evangelizáció egy új lakótelepen (beszélgetés)", Vigília 1994/8, 618-623.

1995

A plébániaközösség születéséről", Vigília 1995/6, 402-408.

„A II. vatikáni zsinatról (körkérdés)", Vigília 1995/12, 949-950.

„Le tappe per la costruzione di un'autentica comunita", Gen's - Rivista di vita ecclesiale 1995/3, 95-99.

1996

„New Age - új vallási áramlat?", Távlatok 1996/2, 195-199.

1997

„Hogyan születik krisztusi közösség a plébánián?", Vigília 1997/2, 82-88.

1998

A csoportos beszélgetés művészete", Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, Studia Religiosa, Szeged 1998, 125-138

„A világiak helye az egyházban", Vigília 1998/7, 492-497

„Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?", Távlatok 1998/3, 423-436

1999

„Egyház és lelkipásztorkodás a mai világban", Vigília 1999/3,177-181

„"Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú..."", Vigília 1999/10, 732-733

„A katekumenátus bevezetése hazánkban", Vigília 1999/11, 802-807

„Hogyan kezdjük el a katekumenátust?", Távlatok (M. Papi Egység) 1999. Különszám, 30-68

2001

„Hogyan jön létre közösség a plébánián", Újat és régit (Szennay András főapát úr 80. születésnapjára), Pannonhalma 2001, 589-610

„Parrocchie vive nonostante tutto", GEN'S 2001/4,117-120

Találkozás a kereszténységgel, 3. átdolgozott kiadás, SzIT, Bp.

Az Egyház bűnei? SzIT. 2. átdogozott kiadás

2002

Lelkipásztori Szentségtan (SzIT- PPKE Hittudományi Kar Levelező Tagozat) – 3. átdolgozott kiadás

„Lelkipásztori Konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról" (Tomka Miklóssal közösen), A II Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából, SZIT (420-443)

Új Evangelizáció (Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón) (SzIT) 2. átdolgozott kiadás

2003

„A laikusok szerepe az Egyházban – a lelkipásztor szemével", Vigília, 2003/2,112-116

„Az egyház a diktatúrában – Magyarországon" (sok részes cikksorozat: Új Ember 2003. áprilistól, hetente)

Istenkeresés a magyar irodalomban (Bp., SzIT), 5. lényegesen átdolgozott kiadás

Találkozás a kereszténységgel (Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek) – Bp. SzIT, 4. javított kiadás

 

Munkatársa voltam:

Házasság előtt (Szerk.: Lengyel A.) Budapest (SzIT), 1972, 76-99 Tomka F.: „Bevezetés a keresztény hitbe"

Teológiai Évkönyv 1981 (társszerkesztő) „Családszociológia és lelkipásztorkodás" 297-313

Kateketika (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek) 1984. (sok kiadásban)

Pedagógia (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek) 1985.

Elsőáldozók Hittankönyve (írta: Rédly Elemér) Budapest 1986. (sok kiadásban)

Magyar Katolikus Almanach II, Budapest (SzIT), 1988, 578-619 Tomka F.: „A magyar katolikus hitélet és lelkipásztorkodás"

„Levél a szülőknek - a keresztelésről”, (Brosura) Budapest, OLI ,1992

Felnőttek, fiatalok, gyermekek - bérmálása, keresztelése, elsőáldozása", (Brosura) - Budapest, OLI, 1994

Krisztusi közösség a plébánián (szerk.Tomka F.) Budapest (OLI) 1996

„A diakonátus helyzete és távlatai Magyarországon", Molnár F. (Szerk.): Diakonia, diakonátus, diakonus, Kalocsa 1996, 231-241

„Liturgiamagyarázat nagyhétre", (Brosúra) Budapest, OLI, 1996

Jézus a plébánián (szerk. Tomka F.) Budapest (OLI) 1997

A Szentlélek - a plébánián (szerk. Tomka F.), Budapest (OLI) 1998

Felnőttek, fiatalok, gyermekek katekumenátusa", (Brosúra), OLI 1999

Az Atya életünkben, plébániánkon (szerk. Tomka F.) Budapest (OLI) 1999

Fordítás-lektorálás

Chiara L.: Legyenek mindnyájan egy! Budapest (Ecclesia) 1986. (Válogatta, fordította, bevezetőt irta T.F)

P. J. Cordes: A lelket ki ne oltsátok! Országos Lelkipásztori Intézet (nyelvi-szakmai lektorálás)

C. Lubich: A kiáltás 2001. Budapest, Új Város (nyelvi-teológiai lektorálás)

C. Lubich: Személyes igen Istennek, Budapest, Új Város 2001(nyelvi-teológiai lektorálás)

C. Lubich: Az élet igéje, Budapest Új Város 2001 (fordítás)

Önálló kötetek

Gyakorlati Teológia (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek), Budapest 1980. (egy fejezet Horváth Lóránt munkája). Két évenkénti utánnyomással, 2. átdolgozott kiadás: SzIT 2002

A keresztény hit legfőbb kérdései, Bécs, OMC 1-4.kiadás, Szent Gellért Kiadó, Bp. 1980. 5. kiadás

Az evangelizáció (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek), Budapest, 1982.

Nagykorúság Krisztusban (Római Katolikus Hittankönyvek VII. kötete) SzIT, Bp. 1992. 7. kiadás

Intézmény és karizma az egyházban, OLI, Bp. 1991. 1-2.kiadás, 1998. 3. kiadás (MÁK)

Istenkeresés a magyar irodalomban, SzIT, Bp. 2003. 3. kiadás

Találkozás a kereszténységgel (Hittankönyv fiataloknak, felnőtteknek), SzIT, Bp. 2003. 4. javított kiadás

Lelkipásztori szentségtan (A Gyakorlati teológia 2. lényegesen átdolgozott kiadása (Kat. Teológiai Főiskolai Jegyzetek), Budapest, 1996. Átdolgozott kiadása SzIT 2002

Plébániai közösségépítők (Kézirat) - (Jegyzet az Esztergom Budapesti Főegyházmegye plébániai munkatársak számára szervezett tanfolyamára), Budapest, 1997. 2. kiadás

Új Evangelizáció (Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón) SzIT 1999 (2. kiadás 2002-ben)

Az Egyház bűnei? SzIT, Bp. 2. kiadás 2001.