Mervay Miklós
publikációi

Nyolc évfolyamos ÖKUMENIKUS BIBLIAISMERET ÉS ETIKA c. tantárgy tantervének kidolgozása a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskola számára, valamint ehhez tankönyv gyanánt jegyzetek elkészítése 4-8. évfolyamok számára, , 1996. Az iskola kiadványként jelenik meg belso" használatra.

A szekták a gyermekvédelem szempontjából , Jel kiadó, Bp. 2004. 159 oldal.

"Ha haragusztok is, de ne vétkezzetek!" Az érzelmi nevelés, in: PORTA PATET, A 60 éves Török József köszöntése, , Szent István Társulat, 2007. 145-161.

"Ökumené a magyar hitoktatásban , in: Ökumené , 2007/263.sz. 9-19. A PPKE HTK Ökumenikus est elo"adássorozat keretében 2007.02.22-én. elhangzott elo"adás szerkesztett változata.