ÖNÉLETRAJZ

Mervay Miklós

 

1959. április 18-án születtem Budapesten.

1977-ben a Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem, majd kitanultam és gyakoroltam a faszobrász szakmát.

1983-ban világiként iratkoztam be a Pázmány Péter Hittudományi Akadémiára.

Tanulmányi éveim nyári szüneteiben megismerkedtem az értelmi fogyatékos fiatalok életével, és ez alapvetően megváltoztatta életszemléletemet, sőt életformámat is. Jean Vanier által alapított Bárka közösségben szerzett tapasztalatok alapján barátaimmal létrehoztunk egy Kézműves Foglalkoztató Műhelyt 1988 végén Biatorbágyon, amelynek vezetője voltam 1994-ig. A Hit és Fény nevű katolikus alapítású közösség, a Bárka „kistestvére”, melynek egyik csoportját éveken át vezettem.

Nős vagyok, feleségem gyógypedagógus, logopédus, három gyermeket nevelünk.

Pátyon lakunk, ahol egyházmegyei engedéllyel áldozatói szolgálatot is ellátok.

1996-ban a PPKE HTK-n teológiai licentiátust szereztem.

Közben hitoktatóként dolgoztam általános iskolákban, valamint a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Majd négy évig a Pécsi Püspökséghez tartozó szekszárdi Hitoktatóképzőn dogmatikát és biblikumot tanítottam.

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola megbízásából kidolgoztam egy nyolc évfolyamot átölelő ökumenikus bibliaismeret és erkölcstan tantervet, melyeket mindhárom történelmi egyház hitoktatási felügyelete korrekt tananyagnak minősítve elfogadott.

Közben Szegeden elvégeztem a pedagógia szakot, ahol „Szekták a gyermekvédelem szempontjából” címen írtam a diplomamunkámat, amelyet a Jel kiadó 2004-ben jelentetett meg.

2004. szeptemberétől a PPKE HTK-n a szakmódszertan oktatója vagyok.