Levelező tagozat, III. évf. 1. félév

Személyiséglélektan

 

1.    Az érzékelés és észlelés

2.    Az emlékezet

3.    Szimbólikus magatartás

4.    Az ösztön

5.    A tanulás

6.    Az intelligencia

7.    A motivációk

8.    Affektiv folyamatok

9.    Konfliktus és alkalmazkodás

10.           A személyiség

11.           A freudi pszichoanalizis

12.           Komportamentalista elméletek

13.           Humanista elméletek

14.           A személyiség fenomenológiai elméletei

15.           Keresztény pszichológia lehetősége

 

Kötelező irodalom:

Dietrich, M.: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv. Szent István Társulat, Bp. 2000, 17-129

 

Ajánlott irodalom:

Atkinson: Pszichológia, Osiris, 2001.

Sekuler-Blake: Észlelés, Osiris, 2000.

Baddeley: Az emberi emlékezet, Osiris, 2001.