Pszichológia V.

 

Tematika:

1. Bevezetés a szociálpszichológia pedagógiai relevanciájú kérdésfelvetéseibe

2. Az iskola értékközvetítő szerepe

3. Az iskola esélyegyenlőség- teremtő szerepe

4. Felzárkózás vagy kirekesztés - a szegregációs kérdés

5. Szociometria

6. Konfliktus az iskolában