Pedagógia II. (C félév)

 

Tematika:

1. A pedagógia fogalma. A nevelés értelmezése. Nagy magyar tanáregyéniségek. A neveléselmélet tárgya, helye a neveléstudomány rendszerében

2. A neveléselmélet alapfogalmai. A nevelés antropológiai alapjai. A nevelés társadalmi meghatározottsága. A nevelés célja és feladatai.

3. A nevelés módszerei és eszközei. A nevelés tényezői és színterei. A nevelési folyamat szereplői: a gyermek és a pedagógus.

4. A családi és iskolai szocializáció kölcsönhatása. Család és iskola kapcsolata. Az iskolai szocializáció jellemzői. A nevelés, mint értékközvetítő folyamat.

5. Erkölcsi-, érzelmi-, esztétikai- és vallási nevelés.

6. Szociális technikák, légkörteremtés, a pedagógus vezetési stílusa. Konfliktushelyzet és konfliktusmegoldó pedagógia. A nevelés tervezése és eredményeinek vizsgálata

7. A pedagógus-hivatás és mesterség kérdései. Tudás és értékrend.

8. Az iskola működése, a pedagógiai program.

9. A sajátos helyzetű gyermekek nevelése. Nevelés nehezített körülmények között.

10. Hátrány, veszélyeztetettség, leszakadás. A hátránykompenzációs pedagógiai lehetőségei, eljárásai, módszerei.