Levelező tagozat, IV. évf. 2. félév

Lelkipásztori pszichológia

 

1.    A lelkipásztori pszichológia fogalma és területe

2.    Lelkipásztori antropológia: pszichodinamikus és viselkedés elméletek

3.    Lelkipásztori antropológia: humanista és egzisztenciális elméletek

4.    Keresztény antropológia

5.    Lelkipásztori tanácsadás

6.    A lelkipásztori beszélgetés gyakorlata

7.    Lelkivezetés

8.    Gyónás

9.    Csoportvezetés

10.           Betegség és szenvedés

11.           Szenvedélybetegek kezelése

12.           Öregek lelkigondozása

13.           Család lelkigondozása

14.           Elmélkedés

15.           Pszichopatológia és életszentség

 

 

Kötelező irodalom:

Szentmártoni Mihály: Lelkipásztori pszichológia, Jel Kiadó, 2OO3.

 

Ajánlott irodalom:

Szentmártoni Mihály – Benkő Antal: A lelkiélet lélektanához, Prugg Verlag, 1984.

Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, Kálvin Kiadó, 1995.