Lelkipásztorkodástan II.: Lelkipásztori szentségtan (B félév)

 

Tematika:

1. A szentségi lelkipásztorkodás teológiai alapelvei: általános szentségtani szempontok; új egyházkép, új szentségszemlélet.

2. A szentségkiszolgáltatás alapvető előírásai: általános alapelvek; a szentségek kiszolgáltatója; a szentség felvevője; a szentségek liturgikus megünneplésének általános alapelvei.

3. A keresztség: anyaga és formája; kiszolgáltatói és a közösség képviselői; felvevői, illetve a csecsemőkeresztelés; a gyermek hitének képviselői (A keresztény közösség képviselői); a keresztség megengedett kiszolgáltatása illetve elhalasztása; keresztségi beszélgetés; a keresztség feltételes megismétlése; kísérletek a keresztségi lelkipásztorkodás megújítására.

4. A felnőttek, fiatalok és iskolások keresztelése, elsőáldozása, bérmálása - katekumenátusa: a felnőttek keresztségének kérdése; a katekumenátus időszerűsége és új elemei; a krisztusi közösségbe való befogadás szereplői; a katekumenátus rendje; kiknek kell a katekumenátus útját végigjárnia?; a katekumenátus a hazai lelkipásztorkodásban; a katekumenális lelkipásztorkodás.

5. A bérmálás: meghatározása, története; szertartása; a bérmálásra való felkészítésnek és a bérmálásnak közreműködői; kiszolgáltatói; felvevői és a bérmálkozó kora; anyakönyvezés.

6. Az eukarisztia (a szentmise lelkipásztori alakíthatóságáról): a szentmise lelkipásztori alakításának néhány lehetősége; a gyerekmisék; a misén kívüli áldoztatás.

7. A bűnbocsánat szentsége: meghatározása és részei; az egyház életében; a gyóntatási joghatóság, visszaélések a gyóntatással, a gyóntatási titok megtartásának kötelezettsége.

8. A lelkivezetés: szükségessége és céljai; a lelkivezető személye és magatartása, a lelkivezetés első tennivalói, a Szentírás és a lelkivezetés, a lelkivezetés gyakorlata.

9. A betegek kenete és a betegellátás: a betegek kenetének története; meghatározása; a szentkenet szentségének szertartása; kiszolgáltatói és felvevői; lelkipásztori feladatok; a betegek és a haldoklók evangelizációja.

10. Házasság szentsége - felkészítés a keresztény házaséletre: a házasság szentségi mivolta és megkötésének feltétele; felkészülés a házasságra, a jegyesoktatás anyaga.