Lelkipásztorkodástan I.: Az evangelizáció

 

Tematika:

I. rész: Evangelizáció a mai világban

1. Egyház és lelkipásztorkodás a mai világban: Egyház és lelkipásztorkodás helyzete napjainkban, a válság okai és a „népegyház”

2. Mit jelent az evangelizáció?: a katolikus egyház lelkipásztorkodásának vázlatos története; az evangelizáció meghatározása; az új evangelizáció és a lelkipásztori paradigmaváltás

3. Városiasodás és evangelizáció: a városiasodás ténye és története; a város evangelizációja; a községek, falvak evangelizációja

4. A különböző társadalmi rétegek evangelizációja

5. Egyházkép és lelkipásztorkodás: közösségi egyháztan; a közösségi-egyház és a lelkipásztori paradigmaváltás; az egyház máriás dimenziója

6. Az evangelizáció teológiája és lelkisége

 

II. rész: Az evangelizáció munkásai

7. A papság és az evangelizáció: adatok, szempontok a papság jelenéről és múltjáról; a papi szolgálat; a pap élete, pap a papok közösségében; a cölibátus; a hivatásgondozás

8. A világiak és az evangelizáció: apostoli küldetésük területei; világiak és a hierarchia, képzésük és egyházi alkalmazásuk

9. A szerzetesek és az evangelizáció: a szerzetesek küldetése napjaink evangelizációjában; a világi intézmények

10. Állandó diakonátus és az evangelizáció

11. Egyesületek, közösségek, mozgalmak: egyházi megnyilatkozások a kisközösségekről; ez egyesületek, társulatok helye az egyházban; az egyház és a mozgalmak kapcsolatának teológiai elemzése

 

III. rész: A plébánia

12. Mi a plébánia - az Egyház elképzelése szerint?: feladatok, közösségek közössége; a plébánia vezetése (Képviselőtestület)

13. Plébániai lelkipásztori terv: a tervezés lépései, megvalósítás lépései

14. Hogyan jön létre a közösség? Emberi közösségek létrejötte (csoportlélektani szempontok), a krisztusi közösség létrejötte (teológiai szempontok)

15. A plébánia az egyházmegyében: az egyházmegye mint részegyház, a püspökségek és a plébániák, kapcsolatok struktúrái az egyházmegyében, a püspöki konferencia

IV. rész: Kikhez szól az evangelizáció?

16. A felnőttek evangelizációja: a felnőttképzés helyzete hazánkban, szükségessége, formái; afelnőttek katekézisének néhány gyakorlati szempontja; mit tegyen egy világi katekéta?

17. A család és az evangelizáció: a család helyzete korunkban, a család a keresztény tanításban; családok lelkipásztori gondozása

18. Elváltak és élettársi kapcsolatban élők evangelizációja: az elváltak evangelizációja; az élettársi kapcsolatban élők evangelizációja

19. Az öregek evangelizációja: az öregség-öregedés problémájának szociológiai elemzése; az öregek lelkipásztori gondozása

20. Dialógus a másként gondolkozókkal és a nem-hívőkkel: dialógus az egyházon belül; a nem vallásosak és nem-hívők evangelizációja; más keresztény egyházakkal és más vallásokkal való dialógus

21. A társadalom peremén élők evangelizációja: a cigányság lelkipásztori gondozása; a hátrányos helyzetűek, fogyatékosok lelkipásztori gondozása; a deviánsok lelkipásztori gondozása