Lelkipásztori és kateketikai terv- és programkészítés (C félév)

 

Tematika:

1. A lelkipásztori tervezés és programozás jelentése: a tervezés gyakorlatának kialakulása; szélsőséges nézetek és a helyes hozzáállás a tervezéshez; a lelkipásztori terv fogalma; a lelkipásztori programkészítés fogalma; ki és hogyan tervezzen? fokozatosság a tervezés mentalitásának átadásában; a lelkipásztori tervezés szintjei; a lelkipásztori tervezés és programozás vázlata

2. A lelkipásztori tervezés lépései: helyzetleírás; a leírt helyzet teológiai-lelkipásztori értelmezése; a lelkipásztori célok kitűzése; a célokhoz vezető lépések feltüntetése, a rendelkezésre álló erőforrások felsorolása

3. A lelkipásztori programkészítés lépései: a rendelkezésre álló erőforrások megszervezése; a kezdeményezések, programok meghatározása; a tevékenységek végrehajtási módjának meghatározása; az időpontok, helyek rögzítése, a szükséges eszközök beszerzésének megszervezése; a kiértékelés.1. A kateketikai programkészítés az egyház gyakorlatában: a lelkipásztori tervtől a kateketikai tervig

2. A kateketikai programkészítés jelentése, lépései: a kateketikai programkészítés fogalma és szükségessége; szélsőséges nézetek a kateketikai programkészítéssel kapcsolatban; a kateketikai programkészítés lépései

3. Helyzetelemzés és értékelés

4. A célok megfogalmazása: a célok csoportosítása; a célok kitűzésének jelentősége; a célok hátterében levő három, ideális értéket képviselő modell; a célok meghatározásának módja; a célok helyes és helytelen megfogalmazásának módja

5. A tartalmi részek kiválasztása: A tartalmi részek kiválasztásának szempontjai: a tartalmi részek forrásai; példák a tartalmi részek kiválasztására

6. A módszerek kiválasztása: a „módszer” fogalma; a köztes célhoz vezető elemek összerendezése; a katekézis-foglalkozás előkészítése; az eszközök kiválasztása

7. A kiértékelés szükségessége; időpontja és tárgya.