Kateketika II.: Korosztályi katekézis (B félév)

Tematika:

I. rész: A felnőttek katekézise

1. A felnőtt-katekézis jelentése, történeti áttekintése, jelenlegi helyzete

2. Motivációk a felnőttek katekézisében: a felnőttek motiválásának sokfélesége; motiváló tényezők különféle nézőpontokból (szocio-kulturális motivációk, pszichológia és antropológiai motivációk, teológiai-lelkipásztori motivációk, a magyar egyházi helyzetből adódó motiváló tényezők)

3. A felnőttkor jellemzése: a felnőtt emberi és lelki fejlődése (a fiatal felnőttkor, érett felnőttkor, idős felnőttkor); a hitbeli tanulás, növekedés felnőttkori módja; mentális struktúra, előzetes ismeretek, meglévő hit; kateketikai vonatkozások; a tanulás, elsajátítás egyéb sajátosságai a felnőttkorban.

4. Célkitűzések a felnőttek katekézisében

5. A tartalmi részek kiválasztása

6. A módszerek kiválasztása: alapvető pedagógiai szempontok a felnőttek katekézisében; gyakorlati következmények a kateketikai programkészítésben; a foglalkozások felépítése a felnőttek katekézise során; egy lehetséges modell lépései; a felnőtt-katekézis formái, modelljei; terminológiai tisztázás; a felnőtt-katekézis formáinak csoportosítása a különböző egyházi alapfunkciókkal való kapcsolata alapján ill. a kateketikai tevékenység természete szerinti formák.

7. A felnőtt-katekézis néhány modelljének leírása: a katekumenátus; a felnőttek katekézise mint re-iniciáció; a plébániai élet megújítására készült tervekbe illeszkedő felnőtt-katekézis; a biblikus katekézis lehetséges formái; katekézis a beavató szentségek vételére készülő gyermekek szülei számára; a chilei „Catequesis familiar” konkrét modellje.

II. rész: A serdülő- és fiatalkorúak katekézise

8. A fiatalok katekézisével kapcsolatos új szemlélet: életkori problémáik, az egyház válaszkeresése a kritikus kérdésekre

9. A serdülő- és fiatalkorúak általános jellemzői: fejlődéslélektani leírása a használt emberkép alapján (a szabadság és felelősségvállalás fejlődése, a vallásos fejlődés, a társas kapcsolatokra irányuló belső világ fejlődése, pszicho-szexuális fejlődés); szocio-kulturális adatok (általános társadalmi jelenségek, a családok helyzete, a fiatalok vallásossága hazánkban); pedagógiai szempontok (aszimmetrikus nevelői kapcsolat, feltétel nélküli elfogadás, felelősségvállalásra nevelés, kateketikai szempontok).

10. A serdülő- és fiatalkorúak katekézisének fő célkitűzései

11. A tartalmi részek kiválasztása: az Istentől kapott élet elfogadása, igenlése és szolgálata; Jézus Krisztus személyének mint az élet értelmének elfogadása; a krisztusi közösség elfogadása és az abba való beépülés; felelősségteljes elköteleződés az egyházi és tágabb emberi közösségben

12. A serdülő- és fiatalkorúak katekézisének főbb módszertani vonatkozásai: egyetemes irányelvek; élmények és tevékenységek a serdülő- és fiatalkorúak katekézisében; a mindennapi élet élményei; az erkölcsi és vallási öntudat fejlődését biztosító tapasztalatok; az önajándékozás és a felelősségvállalás fejlődését elősegítő tapasztalatok; a nevelő feladatai