Curriculum Vitae

Nevem Füzes Ádám.

 

1973. december 23-án születtem Budapesten (XII. kerület).

A Piarista Gimnáziumba jártam Budapesten, és érettségiztem 1992-ben.

1992-1994 között a Hittudományi Akadémián (közben változott a PPKE Hittudományi Karára) rendes, civil, teológus hallgató voltam.

1991-1994 között Tahitótfaluban – ahová szüleimmel 1989-ben költöztünk – segédkántori és hitoktatói feladatokat láttam el.

1993-1996 között elvégeztem a Központi Kántorképzőt és kántori oklevelet szereztem.

1994-ben jelentkeztem az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe. Dr. Paskai László bíboros úr felvett és a Központi Papnevelő Intézetbe küldött. A Hittudományi Karon kiesés nélkül folytattam a 3. évet.

1997. május 25-én diakónussá szenteltek.

1997-ben baccalauerátusi fokozatot szereztem. Dolgozatom címe: A nagyhét liturgiájának története.

1997 óta tanítok liturgikát és hittant a Harmat Artúr Központi Kántorképzőn.

1998-ban licenciátusi fokozatot szereztem. Dolgozatom címe: A szentmise zsinat utáni megújításának története Magyarországon.

1998. június 20-án pappá szenteltek.

1998-2001 között Bíboros Úr Rómába küldött tanulni. Itt a Pápai Magyar Intézetben laktam, tanulmányaimat pedig a Szent Anzelm Egyetem Liturgikus Intézetében folytattam, ahol szaklicenciát szereztem. Dolgozatom címe: Pázmány Péter bíboros liturgiareformja. A helyi liturgiából az egyetemes felé Magyarországon a XVII. században. A váltás történelmi elemzése.

Latin középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, valamint a Szent Anzelm Egyetemen a licenciához vizsgát tettem angol és francia nyelvből, mely vizsgákról igazoló dokumentumom van.

2001-2003. között Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébánián voltam káplán, a szomszédos Don Bosco Katolikus Általános Iskolában tanítottam hittant.

2002-2004. között a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet munkatársa voltam, liturgikus főreferensi beosztásban mint a liturgikus szekció vezetője.

2003. február 3-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a liturgikus tantárgyak megbízott előadója vagyok.

2003. április 1-től a Magyar Tudományos Akadémia Liturgiatudományi kutatócsoportjának tudományos munkatársa vagyok.

2003. június 24-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán teológiai doktorrá avattak (PhD), dolgozatom liturgiatörténeti témájú volt.

2003. augusztus 1-től a Budapest Belvárosi Szt. Mihály templom templomigazgatója vagyok, 2004. június 1-től a Belvárosi Szt. Anna templom igazgatója is.

Budapest, 2004. október 16.